ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υγρο γυαλί

Περιγραφή

Βερνίκι δύο συστατικών, άχρωμο, με 100% στερεά. Την επόμενη
μέρα όταν στεγνώσει, δίνει την αίσθηση του γυαλιού.
Έχει πρόσφυση παντού και δίνει στο έργο σας μεγάλες αντοχές.
Εφαρμόζεται μόνο σε οριζόντιες επιφάνειες.
Αναλογία ανάμιξης 2:1.